right

Szkolenia dla farmaceutów

Szkolenia dla farmaceutów organizowane przez nasz Instytut służą wzbogaceniu posiadanej już wiedzy, które kierowane są zarówno do kierowników, jak i managerów aptek w zakresie marketingu. Farmaceuci zobowiązani są do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a mogą to osiągnąć uczestnicząc w przeprowadzanych przez nas szkoleniach. Oferowane przez nas szkolenia dla farmaceutów dają możliwość aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć farmaceutycznych. Dotyczą one również efektywnej sztuki sprzedaży, a także samej obsługi klienta.

Takie szkolenia dają również możliwości przyswojenia wiedzy dotyczącej poprawy kontaktu między personelem, czyli zwiększeniem motywacji pracowników. Zatem szkolenia, jakie oferujemy naszym kursantom mają na celu rozwój umiejętności oraz poszerzanie wiedzy na różnych szczeblach takich jak między innymi: efektywnego zarządzania, budowania sprawnej współpracy w zespole, wspierania rozwoju kompetencji pracowników, a także prowadzenia kontaktu handlowego. Nasz zespół trenerski to doświadczone osoby, którzy potrafią w łatwy i zrozumiały sposób przekazać posiadaną wiedzę. Współpraca z naszym Instytutem to efektywne wsparcie pracowników.

Szkolenia dla farmacji

Realizujemy bogatą tematykę szkoleń. Jesteśmy elastyczni, łączymy bowiem różne obszary, by osiągnąć założone cele szkoleniowe. Uczenie się jest bowiem procesem, który nie ogranicza się tylko do dzieciństwa i młodości. Człowiek ma przez całe życie ogromne możliwości zmiany swojej osobowości oraz poszerzenia swojej wiedzy. Powinien je rozwijać z korzyścią dla siebie, jak i dla firmy w której pracuje. Szkolenia zatem to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, ale również doskonalenie już posiadanych, a także zmiana postawy w stosunku do życia. Dajemy możliwość rozwoju interpersonalnego oraz podniesienia własnych wartości. Wspieramy naszych klientów w trzech głównych wartościach, jakimi są: rozwój, wartości, a także sukces. Dzięki nam pozycja firmy będzie stabilniejsza na rynku.

Przykładowe programy szkoleń:

Oferujemy także usługi konsultingowe.

Zapraszamy do współpracy.

Cofnij